Zirci Ciszterci Apátság
Keresés
Galéria
Eseménynaptár
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Nincs esemény!
Szent Bernát idézetek
 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Budai Ciszterci Szent Imre GimnáziumA Szent Imre herceg nevét viselő budai ciszterci rendi gimnázium alapításának gondolata és kivitelezése Békefi Remig zirci apát munkásságát dicséri.
A budai Szent Imre Főgimnázium első osztályának tanévnyitó Veni Sancte-ját 1912. szeptember 5-én a zirci apát mondta, és megindult a tanítás a Váli utcai elemi iskola III.emeletén levő helyiségekben a Bitter Illés igazgató által irányított első (akkor 4 fős) tantestület tagjaival és az első osztály 48 diákjával. A gimnázium az évenként belépő új évfolyamokkal 1919/1920-ra épült ki "teljes vertikumban" és bocsátotta útjukra első érettségizőit. Addigra az iskola egyre ismertebbé és elismertebbé vált magas színvonalú tantárgyi-szakmai és következetesen igényes nevelési-pedagógiai, sőt közéleti szinten is jegyzett tevékenysége kapcsán.
A közbejött világháború és az összeomlás azonban meggátolta annak a szándéknak érvényesülését, hogy a zirci apát felépítse a tervezett épületeket és a "forradalmak és Trianon korának" óriási megrázkódtatásai sem kedveztek a programnak.
1924-ben elhunyt az "alapító" Remig apát. Munkáját Werner Adolf zirci apát folytatta. A gimnázium új épületének felépítéséhez a zirci apát által beruházott nagyobbik rész mellett az állami hozzájárulást a már említett kultuszminiszter közvetítette.
A híresen szép iskolaépület tervezője a műépítész-egyetemi tanár Wälder Gyula volt, aki neobarokk ihletésű és hangulatú, de modern iskolát illesztett a hegy lábához. A munkálatokat a szerzetesrend részéről a kiváló természettudós és nagyszerű pedagógus Hadarits-Endrédy Vendel (később igazgató, majd zirci apát) irányította - ragyogó gyakorlati érzékkel.
A gyönyörű új iskolaépületben 1929. szeptemberében indult meg a munka a Váli útról történő "áttelepülés" után.
Nagyszerű új korszak kezdődött, amelynek jelentősége - és ez bízvást mondható - országos érvényre emelkedett, lévén a rendkívül magas színvonalú pedagógiai munka eredményeként a tudományok, művészetek és a közélet majdani kiválóságainak egész sora készült fel itt a továbbtanulásra, és általában "az életre".
Időközben nagy változások történtek a Ciszterci Rend és a Gimnázium életében. Bitter Illés igazgató 1938-ban nyugalomba vonult és utódja rövid időre Hadarits-Endrédy Vendel lett, akit azonban Werner Adolf apát elhunytával 1939. március 18-án zirci apáttá és így a Zirci Kongregáció prézes apátjává választottak. Ezután - egészen az államosításig - Brisits Frigyes töltötte be a gimnázium igazgatójának tisztét.
A Ciszterci Rend Szent Imre Gimnáziuma a negyvenes évekre az ország legjobb gimnáziumainak egyikévé vált, tanulóinak száma 800 fő körül alakult és évente 90-100 "érett" diákot bocsátott ki falai közül.
A háború - az ostrom - kegyetlenül elbánt az épülettel. Bombatalálat és sok belövés érte, a felszerelések és berendezések pótolhatatlan károkat szenvedtek, de a működési lehetőségeiben súlyosan gátolt szerzetesrend, a családok és a diákság segítő erőfeszítésével a legszükségesebb helyreállításokat elvégezte.
Újraindult a munka és további kiváló eredmények születtek, ám 1948-ban megszakadt a Ciszterci Rend és iskolája működésének folytonossága azzal, hogy sorra került az egyházi iskolák államosítása az új hatalom berendezkedésének egyik meghatározó elemeként. Brisits Frigyes igazgató azonban az 1948-as év májusán, az érettségiző osztályok ballagási ünnepségén, már értesülve az államosítás bekövetkeztéről, reménytelen helyzetben jelentette ki: "Mi itt állunk, mi itt várunk, mi itt maradunk!"
Az azóta elhíresült kijelentés talán a beláthatatlan jövőnek, a mindenen túlmutató reménynek szóló üzenet, a dolgok végső értelmére és végső igazságára történő hivatkozás volt. A következő tanévet ugyanis már a "Budapesti XI. ker. Állami Szent Imre Gimnázium" néven jegyezték. 1950. szeptemberétől az iskola József Attila nevét viselte.
A következő évtizedekben azonban a teljesen megváltozott körülmények között is élt, létezett, sőt lélegzett a ciszterci múlt hagyománya, természetesen keveredve-összevegyülve más törekvésekkel, sajátosságokkal és hatásokkal, illetve azoktól független önállósággal is. Ez a sajátosság bizonyos elfogadottsággal és elismertséggel érvényesült a társadalmi környezetben és a József Attila Gimnázium életének sajátos színezetet kölcsönzött.
A rendszerváltással bekövetkező változások körülményei közepette megnyílt a valamikori egyházi iskolák visszaigénylésének lehetősége és a Ciszterci Rend, illetve dr. Kerekes Károly zirci apát megragadva az esélyt - más jeles iskolái mellett - kérte budai gimnáziumának visszaadását is.
A József Attila Gimnáziumban 1992. szeptemberétől már egyházi beiskolázású osztályok is indultak, miközben évekig tartó tárgyalások kezdődtek a Budapest XI. kerületi Önkormányzat, a Ciszterci Rend, illetve a zirci apát és állami főhatóságok részvételével az iskolaátadás lehetséges módozatairól.
Végül az iskola épületében működő József Attila Gimnázium fokozatos áttelepítése mellett 1997-ben indult újra a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium.
Az iskola fenntartója a Ciszterci Rend Zirci Apátsága, illetve Dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát, igazgatója dr. Párdányi Miklós.
Lényeges változást eredményezett az a törekvés, hogy az iskola 8 évfolyamos képzést is kialakítson Így az örökölt 4 évfolyamos gimnáziumi szerkezet részarányának csökkentése mellett 1998 őszén került sor a 8 évfolyamos gimnázium beindítására - felmenő rendszerben.
Az iskola pedagógiai programja - a magas színvonalú tantárgyi-tartalmi képzés követelménye mellett - kiemelten hangsúlyozza a nevelés és közösségiség fontosságát és a (zömében civil, de elkötelezett és a programot valló-vállaló) tantestület a "ciszterci családiasság" szellemében, komolyan törekszik annak érvényesítésére a mindennapi gyakorlatban.
 
Az iskola honlapja: http://www.szig.hu