Zirci Ciszterci Apátság
Keresés
Galéria
Eseménynaptár
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!
Szent Bernát idézetek
 
Kismarosi Apátság
 
Kismarosi ApátságA CISZTERCI NŐVÉREK
BOLDOGASSZONY HÁZA APÁTSÁGA KISMAROSON
 
 
Szent Benedek Regulája szerint élő monostorok története, arca, hivatása és küldetése a hatodik századtól sajátos és több szempontból egyedi. A Regula megélésében a szerzetesség történetének új fejezetét jelentik a ciszterci monostorok. Az 1968/1969-ben a Ciszterci Rend Generális Káptalanja által megfogalmazott Declaráció a Ciszterci Rend életformájáról ezt mondja: Rendünk konkrét életformáját a pluralizmus jellemzi. A Renden belül meglehetősen különböző életstílusok léteznek, mégis a különbségeken belül bizonyos összhangot és egységet is találunk. A Kismarosi Boldogasszony Háza Monostor is ennek a pluralizmusnak és az egységnek a hordozója.
Kismarosi ApátságA monostor kezdete 1955-be, a legteljesebb üldözöttség időszakába nyúlik vissza. Azokban az években egyházjogi fogalmaknak megfelelő monostoralapításról nem lehetett szó. A szerzetest nem a ruha, nem az épületek és nem az intézményi feladatok teszik elsősorban szerzetessé, hanem a meghívás, az Úristen személyes szólítása, és a hivatásra adott válasz. A lélek feltétel nélküli elkötelezettsége egy életformára és egy küldetésre az Egyházban. Egyházüldözés idején a hit és az élet tisztasága mindennél fontosabb.
 
Kismarosi ApátságDe pontosan ez a természetfölötti élet kívánta meg, hogy az egyházjogi rendezettség a lehetőségek szerint mihamarabb és egyértelműen történjék meg. Teljes körű lehetőség erre először az 1980-as évek végén nyílt. Korábbi - elsősorban az egyházhűséget tanúsító erkölcsi jellegű - lépések után a monostort egyházjogi értelemben a Ciszterci Rend akkori Generális Apátja a Szentszéktől kapott speciális fakultások alapján 1987. augusztus 14-én a Ciszterci Rendbe teljes joggal inkorporálta. A Szentszék a monostor konstitúcióit 1990. március 19-én hagyta jóvá először.
A monostor elöljárójának Dr. Timár Ágnes fogadalmas nővért nevezte ki, majd a már elkötelezett 11 nővér fogadalmát 1987. augusztus 15-én a Ciszterci Rendben érvényes ünnepélyes fogadalommal Kismarosra szóló stabilitással tette le.
Kismarosi ApátságA Ciszterci Rend Szinódusa 1993. március 27-én megadta az engedélyt az akkori generális apátnak, hogy a már saját jogú önálló priorátust apátsági rangra emelje, ami 1993. április 2-án történt meg. Timár Ágnest a monostor szerzetesnői 1993. április 10-én megválasztották apátnőjüknek. Az apátság akkor még az esztergomi egyházmegyéhez tartozott, ma a váci egyházmegye területén fekszik. A Boldogasszony Háza Monostor Kismaroson a magyarországi szerzetesrendek helyzetének rendeződése során felvételét kérte a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjába. Ezt a Szerzeteskongregáció 1996. május 14-én hagyta jóvá.
Az apátság latin neve: Abbatia B.M.V.de Annuntiatione.
Az egyházjogi lépések összefoglalása a hozzáértő ember számára többet mond, mint évszámokat és adatokat. A jóbarátok pedig tudják, hogy hány letöltött börtönév és milyen szélsőséges szegénység és a kemény hűség van a száraz tények mögött.
 
Ha a Monostor és szerzeteseink indentitás-tudatát akarom pár mondatban összefoglalni, akkor a legjobb, ha a XII-XIII. századi monostorok életére mutatok vissza, akiket első keresztény királyaink hívtak be. Ezeknek a szerzeteseknek a hivatástudata szervesen kapcsolódott az Evangéliumhoz, a ciszterci múlthoz, és szolgálta korának embereit, építette az evangéliumi életet, az emberi becsületet és Krisztus szeretete elé semmit sem tett. Ez az életforma ma is élhető, mindig aktuális és alapvetően egyensúlyos. A monostorok az egyháztörténelem minden korszakában a keresztény életforma egészséges, szép, kulturált szigeteit alkották. A monasztikus életforma a hit élete. A cselekedetek, az intézmények mindig csak következmények és esetlegesek. Ezt az életformát éljük emberi törékenységünk határaival együtt ma is Kismaroson. Érthető, hogy az érdeklődők kérdésfeltevése a legtöbbször elsősorban a funkcióra irányul, pedig a fákat is a gyökerek táplálják, és a gyümölcsöt a fa hordozza.
A terveink...? Mindig vannak terveink, de alapvetően nem akarunk mást megvalósítani, mint amit az Úristen vár tőlünk, és ezeket a terveket tulajdonképpen Ő meg is valósítja, ha együtt dolgozunk vele.
 
2003. január 31-e óta a monostor apátnője Dr. Horváth Olga.
Az örökfogadalmas nővérek száma – 2010 májusában – 15, van 3 időleges fogadalmas nővér és 1 novícia.
 
Bella Carina
 
Levélcím:
2623 Kismaros,
Pf. 10.
Tel.: (+36-27) 583-055
Fax: (+36-27) 350-029,
E-mail: ocist.kismaros@invitel.hu
 
Web címe: www.cisztercimonostor.hu