Zirci Ciszterci Apátság
Keresés
Galéria
Eseménynaptár
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!
Szent Bernát idézetek
 
Ciszterci Nevelési Központ
Ciszterci Nevelési KözpontCiszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
 
Régi épületegyüttes Pécs belvárosának szívében, a Szent István tér valamint az Apáca utca találkozásánál. Festői környezet övezi. Ha a Zárdatemplom melletti kapukon belülre lépünk, vidám gyerekzsivaj üti meg a fülünket. Az ódon falak között ugyanis ma óvoda, iskola illetve zeneiskola és kollégium működik.
Az épület évszázados múltra tekint vissza. Születésének időpontja 1851-re esik.
1851 júliusában Pozsonyból 12 szerzetesnővér érkezett Pécsre, hogy megkezdje a tanítást az akkori rendházban, a Miasszonyunkról elnevezett Kanonokrend szellemiségét követve. A Rend nővérei Szent Ágoston Regulája szerint éltek, legfőbb eszményük: "Mindenkinek használni, senkinek sem ártani."
A következő fontos dátum a pécsi rendház történetében: 1890. Ekkor nyílik meg a négy osztályos polgári iskola, amelyet a Dulánszky Nándor pécsi püspök által létesített iskolaépületben helyeztek el. 6 évvel később megkezdi működését a tanítóképző, majd vele párhuzamosan a képző gyakorló elemi iskolája.
1907-ben Bitter Illés ciszteri apát irányításával a felső polgári iskolából felsőbb leányiskola létesül, majd 1918-ban a felsőbb leányiskolából 8 osztályos gimnázium lesz. A gimnázium épülete 1924-re készült el. Az egész iskolaegyüttesben 1400 leányt neveltek és oktattak a nővérek.
A pécsi rendház és iskola 1941-ben ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. A 100. születésnap megtartására azonban sajnos már nem kerülhetett sor. 1948-ban az iskolát államosították, a nővéreknek távozniuk kellett. Az internálás után a rendtagok szétszóratásban éltek, különböző polgári munkákat vállaltak. Gyermekekkel egyáltalán nem foglalkozhattak. Közel kétszáz Miasszonyunk nővérnek kellett elhagynia kolostorát. A rendtagok közül néhányan az egyházi tulajdonban maradt Prohászka Szeretetotthonban dolgoztak. A nővérek ezekben a nehéz években is hűségesek maradtak az Úr Jézushoz.
Eltelt néhány évtized, míg végre a rendszerváltás után Magyarországon is visszakaphatták a szerzetesrendek azt, ami megillette őket. A rend működési engedélyének kiadása és nyilvántartásba vétele 1989-ben történt meg. Folyamatosan visszakapták épületeiket.
1991-ben megindulhatott a Miasszonyunk Női Kanonokrend Óvodája.
1942-ig polgári ház volt a Littke család tulajdonában. Ugyanebben az évben vette meg a rend az épületet a hozzá tartozó területtel együtt. 1950-ig internátusként használták, majd államosították. 1954 óta működött állami óvodaként. 1991 szeptember 1-től az egyházi ingatlanok rendezése során a Miasszonyunk Női Kanonokrend visszakapta tulajdonába az épületet, a hozzá tartozó területtel együtt. A rend vezetője Maróti Jolán M. Assumpta a helyi önkormányzattal Közoktatási Megállapodásban rögzítette a feladatátvállalást, így a rend továbbra is óvodaként működteti az intézményt. 150 gyerekkel hat csoportban 13 óvónő. Az óvoda vezetője továbbra is Velkovics Vilmosné maradt. 1993-ban Katona Margit vette át az óvoda vezetését. 1995-ben egy régi épület átalakításával tornatermet alakítottak ki.
Az óvoda férőhelyeinek száma ezzel 158 főre módosult. 2000-ben Dombainé Katona Margit nyugdíjba vonulása után az óvodavezető Udvariné Gyenes Rita lett.
Így kerülhetett sor arra is, hogy miután a Miasszonyunk Rend visszakapta a volt tanítóképző épületét, ahol addig a Dolgozók Gimnáziuma működött, 1999-ben az épületben megnyithatta kapuit az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskola.
Az intézmény szinte a semmiből éledt újjá. Elsősorban Maróti Jolán Mater Assumpta nővérnek köszönhető, hogy az iskola 1999-ben megnyitotta kapuit és 2007. júniusáig Vörös Tamásné igazgatónő vezetésével működött.
A kollégiumi épület, 1851-1948-ig pécsi nőzárdaként működött. A századfordulón 800-nál több növendéket számolt az intézmény, amelyet a korabeli nőnevelés központjaként ismertek az országban. Az államosítás után 1961-ig Geisler Eta utcai Leánydiákotthon, 1961-1993-ig Pécsi Állami Geisler Eta Középiskolai Leánykollégium, 2004. júliusáig Teleki Blanka Leánykollégium nevet viseli, majd az Árpád-házi Szent Margit Kollégium nevet kapta miután a Miasszonyunk Rend visszakapta ezt az épületét is.
Mater Assumpta nővér halálát követően - , amely 2006. december 25-én következett be - a Miasszonyunk Női Kanonokrend intézményeit a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja vette át. DDr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát rendelkezése értelmében az óvoda, iskola és kollégium 2007. nyarán közös igazgatású összetett intézménnyé alakult át új néven: Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ).
A fenntartóváltással új fejezet kezdődött az intézmény életében és lezárult életének első szakasza. Kötelességünknek érezzük Maróti Jolán Mater Assumpta nővér által közvetített szeretet és hagyomány megőrzését és továbbvitelét gazdagítva a ciszterci szellemiséggel.
A régi falak között új élet vette kezdetét, de az évszázados múlt arra ösztönöz minket, hogy elődeink nyomába lépve megőrizzük a ránk hagyott régi értékeket, és gyarapítva továbbvigyük azokat.
A Ciszterci Rend lelkisége alapján törekszünk arra, hogy a kor lelki és szellemi kihívásainak megfelelően készítsük fel tanítványainak a keresztény életre. Nevelőmunkánk során a gyermek és a nevelők egyéni képességeinek minél magasabb szintű kibontakoztatásával egyenértékűnek valljuk a közösségi értékek kialakítását.
Fontos feladatunk, hogy a családokkal összefogva a hitre és a szeretetre épülő, reális, megvalósítható jövő képét adjuk fiataljainknak.
Küldetésünk a Római Katolikus Egyház tanításának megtartása és továbbadása. Ez elsősorban Isten Igéjének, szeretetének és az imádságos, szentségi életnek a hirdetését, megélését, és mintául adását jelenti, nemcsak katolikusoknak, hanem más vallásúaknak és a keresőknek is.
 
A Ciszterci Nevelési Központ honlapja: http://www.cnkpecs.hu