Zirci Ciszterci Apátság
Keresés
Galéria
Eseménynaptár
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Nincs esemény!
Szent Bernát idézetek
 
Ciszterci Szent István Gimnázium
Ciszterci Szent István GimnáziumA Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári gimnáziuma a Székesfehérvár legrégibb és legnagyobb középiskolája.
A jezsuiták 1702. január 2-án nyitották meg az akkor még négyosztályos magán iskolájukat. A tanulólétszám csökkenése miatt az iskola 1707-ben megszűnt, és csak 1724. november 6-án nyitotta meg újra kapuit. Kezdetben négy, majd 1737-től hat osztállyal működött. Az intézményt 1773-ig jezsuita szerzetesek vezették.
1776-1786 között a pálos atyák végezték a nevelő-oktató munkát. De amikor II. József király feloszlatta a szerzetesrendeket, akkor a Magyar Királyi Gimnázium nevet vette fel, és az igazgató egy piarista atya lett. Ám a szerzetesrendek feloszlatása tanügyi válsághoz vezetett, amiértis I. Ferenc király 1802-ben több rendet visszaállított és a székesfehérvári gimnáziumot a magyar bencésekre akarta bízni. Ez nem sikerült, ezért Dréta Antal zirci kormányzó perjel 1810-ben kérte, hogy a kormányzótanács bízza a székesfehérvári és a pécsi gimnáziumot a zirciekre. Ez 1813-ban történt meg.
A székesfehérvári ciszterci gimnázium első igazgatója Villax Ferdinánd lett, aki később: 1826 és 1857 között zirci apát volt. Az iskola neve ekkor: A Ciszterci Rend Székesfehérvári Főgimnáziuma. 1921-től Dr. Békefi Remig zirci apát akaratából az intézmény A Ciszterci Rend Szent István Gimnáziumanevet viselte.
A Zirci Apátság 1937-ben telket vásárolt és új iskolaépületet emeltetett, amelyet 1939. szeptember 8-án adtak át. A teljes munkálatok csak 1941-ben fejeződtek be. 1945-ben új iskolarendszert vezettek be: a nyolcosztályú általános iskolát és a négyosztályú gimnáziumot. Ennek megfelelően a gimnázium az 1945/46-os tanévtől átszerveződött, és mint Ciszterci Szent István Gimnázium és Általános Iskola működött.
A ciszterciek keresztény szellemű nevelő-oktató munkája 1948 júniusáig tartott. Ekkor az egyházi iskolákat államosították. 1948-tól az iskola mint Állami Szent István Gimnázium működött tovább.
1950-ben egyesült az Állami Ybl Miklós Reáliskolával, és József Attila nevét vette fel. Továbbra is magas szintű, országos elismertségű tanítás folyt különféle természettudományos, majd nyelvi tagozatok bevezetésével. A rendszerváltozás után 1992-ben indulhatott az első "ciszterci osztály", amely egyben az első nyolcévfolyamos osztály is volt.
1994. február 25-én Balsay István polgármester és Dr. Kerekes Károly zirci apát közoktatási megállapodást írt alá, amellyel a már Zirci Apátság tulajdonában levő gimnáziumunk fenntartása és működtetése is átkerült a zirci apáthoz. Dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát, mint az iskola fenntartója élve jogával 2000. február 1-től visszaadta az iskola régi nevét, és újra mint Ciszterci Szent István Gimnázium működik.
 
Az iskola honlapja: http://www.cisztergimn-szfvar.hu/